Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Browse Collections

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του…

Τμήμα Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και Διερμηνείας

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του…

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του…

Τμήμα Πληροφορικής

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του…

Τμήμα Ιστορίας

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του…

Τμήμα Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του…