Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Τμήμα Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Dublin Core

Title

Τμήμα Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Subject

Βιβλιογραφία - Bibliography

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του Τμήματος Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Creator

Σαμαράς Ανδρέας

Publisher

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Ionian University. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής , Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Date

10-10-2014

Rights

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Ionian University