Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Τμήμα Πληροφορικής

Dublin Core

Title

Τμήμα Πληροφορικής

Subject

Βιβλιογραφία - Bibliography

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του Τμήματος Πληροφορικής

Creator

Σαμαράς Ανδρέας

Publisher

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ionian University , Σχολή Επιστήμης Πληροφορίας και Πληροφορικής , Τμήμα Πληροφορικής

Date

10-10-2014

Rights

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ionian University