Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Τμήμα Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και Διερμηνείας

Dublin Core

Title

Τμήμα Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και Διερμηνείας

Subject

Βιβλιογραφία - Bibliography

Description

Στη συλλογή αυτή υπάρχει η Βιβλιογραφία των μαθημάτων όλων των εξαμήνων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και Διερμηνείας

Creator

Σαμαράς Ανδρέας

Publisher

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ionian University , Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας , Τμήμα Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και Διερμηνείας

Date

10-10-2014

Rights

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ionian University