Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία

Dublin Core

Title

Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία

text Item Type Metadata

Abstract

΄΄Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε ακριβώς με σκοπό να αποτελέσει ένα πρώτο βοήθημα για την εισαγωγή του φοιτητή ή του νέου μελετητή στα βασικά θέματα της Ελληνικής Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας και στην ανάγνωση των χειρογράφων. Αποτελείται από δύο τεύχη: το πρώτο περιλαμβάνει την εισαγωγή στη θεωρία της Ελληνικής Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας, ενώ το δεύτερο περιέχει πίνακες (με σχόλια) για την πρακτική άσκηση στην ανάγνωση των χειρογράφων΄΄.

Isbn

978-960-12-1042-1

Author

Λίτσας Ευθύμιος Κ.

Lesson

Ελληνική Παλαιογραφία Ι

Professor

Κόκκωνας Ιωάννης

Ηalf Υear

Α΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1010.