Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Εισαγωγή στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

Dublin Core

Title

Εισαγωγή στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

text Item Type Metadata

Abstract

Αντικείμενο του συγκεκριμένου βιβλίου αποτελεί η παρουσίαση των βασικών αρχών της επιστήμης της Πληροφορικής, των Πληροφοριακών Συστημάτων, και των Επικοινωνιών. Απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές και φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τη διδασκαλία βασικών εννοιών και γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της επιστήμης της πληροφορικής, ενώ παράλληλα παρέχει και μία βασική περιγραφή και επισκόπηση ειδικών θεμάτων, τα οποία προσφέρουν τη γνώση κρίσιμων στοιχείων των παραπάνω αντικειμένων

Isbn

978-960-461-020-4

Author

Ιωάννης Τσακνάκης , Ανδρέας Φλώρος

Lesson

Πληροφορική

Professor

Παπαβλασόπουλος Σώζων

Ηalf Υear

Α΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Εισαγωγή στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1011.