Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Μουσειολογία 1: Βασικές αρχές τήρησης μουσειακών συλλογών

Dublin Core

Title

Μουσειολογία 1: Βασικές αρχές τήρησης μουσειακών συλλογών

text Item Type Metadata

Abstract

Η διάσωση και αξιοποίηση των μουσειακών συλλογών αποτελεί ένα πολυσύνθετο έργο. Τηρούμε σωστά μία μουσειακή συλλογή, όταν τηρούμε επιμελώς την αποθήκη της, όταν την τεκμηριώνουμε και τηρούμε συστηματικά τα αρχεία της και, γενικώς, όταν τηρούμε όλους τους όρους προστασίας και ασφάλειας των αντικειμένων που την αποτελούν. Οι όροι αυτοί δε πρέπει απαρεγκλίτως να τηρούνται και στην περίπτωση της έκθεσης ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαχείρισης και προβολής τους. (. . .) Τέλος, ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα και το γενικότερο συντονισμό του μουσειακού έργου αποτελεί η τήρηση των βασικών αρχών, των οδηγιών και των προδιαγραφών των θεσπιζομένων από τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι μεριμνούν για τη διάσωση και αξιοποίηση της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς

Isbn

978-960-455-117-0

Author

Σαλή Τέση

Lesson

Εισαγωγή στη Μουσειολογία

Professor

Σαλή Τέση , Παπαϊωάννου Γιώργος

Ηalf Υear

Α΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Μουσειολογία 1: Βασικές αρχές τήρησης μουσειακών συλλογών,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1012.