Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Εισαγωγή στη μελέτη των μεταβυζαντινών εγγράφων : Πανομοιότυπα εγγράφων με σχόλια

Dublin Core

Title

Εισαγωγή στη μελέτη των μεταβυζαντινών εγγράφων : Πανομοιότυπα εγγράφων με σχόλια

text Item Type Metadata

Abstract

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στο να συμβάλει στη μελέτη και τη διδασκαλία των μεταβυζαντινών εγγράφων. Πρωτοκυκλοφόρησε το 2006 με τον τίτλο Παλαιογραφία των εγγράφων. Πίνακες μεταβυζαντινών εγγράφων με σχόλια.Η παρούσα νέα του μορφή, με νέο τίτλο, προσφέρεται στους ενδιαφερομένους επαυξημένη και βελτιωμένη σε πολλά σημεία. Έναντι των 37 εγγράφων της προηγούμενης έκδοσης, παρουσιάζονται τώρα 49 έγγραφα, εκ των οποίων 3 ξενόγλωσσα. Τροποποιήθηκαν, αυξήθηκαν και βελτιώθηκαν τα σχόλια για κάθε έγγραφο και αυξήθηκε η βιβλιογραφία με την προσθήκη εκδόσεων και άλλων σχετικών έργων.

Isbn

978-960-12-2015-4

Author

Λίτσας, Ευθύμιος Κ.

Lesson

Παλαιογραφία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Εγγράφων

Professor

Κολυβά Μαριάννα

Ηalf Υear

Δ΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Εισαγωγή στη μελέτη των μεταβυζαντινών εγγράφων : Πανομοιότυπα εγγράφων με σχόλια ,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1049.