Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Τεχνολογία και πληροφόρηση : Από τη διαχείριση του βιβλίου στη διαχείριση της γνώσης

Dublin Core

Title

Τεχνολογία και πληροφόρηση : Από τη διαχείριση του βιβλίου στη διαχείριση της γνώσης

text Item Type Metadata

Abstract

Η εργασία αυτή, κατά συνέπεια, έχει, κατ’ αρχήν, ως στόχο να διερευνήσει, με όσο γίνεται περισσότερη ακρίβεια, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης που υπέστη ο κοινωνικός ρόλος του συστήματος πληροφόρησης, υπό την επίδραση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Στοχεύει, επίσης, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να εντοπίσει, στη βάση πραγματικών δεδομένων και όχι μελλοντολογικών προβλέψεων, τις τάσεις που διαφαίνονται σε ό,τι αφορά τη μελλοντική διαμόρφωση αυτού του χώρου. Τελικός στόχος της εργασίας είναι να συνθέσει αυτά τα δεδομένα σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο λειτουργίας του όλου συστήματος πληροφόρησης και να περιγράψει τη λειτουργική του δομή και τα χαρακτηριστικά.

Isbn

978-960-7530-30-1

Author

Γ. Δ. Μπώκος

Lesson

Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών και Τεχνολογίες Πληροφόρησης

Professor

Μάριος Πούλος

Ηalf Υear

Ε΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Τεχνολογία και πληροφόρηση : Από τη διαχείριση του βιβλίου στη διαχείριση της γνώσης,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1052.