Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Αυτοματισμός βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών

Dublin Core

Title

Αυτοματισμός βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών

text Item Type Metadata

Abstract

Τολμάμε να μιλήσουμε για μία πέμπτη εξουσία, την πληροφόρηση μέσω υπολογιστών, με κυρία κέντρα τις βιβλιοθήκες και τους βιβλιοθηκάριους του μέλλοντος, ως εκτελεστικά όργανα που θα συνδέσουν την ανθρωπότητα με τον κόσμο της γνώσης. Είναι η επιστήμη των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης, η βιβλιοθηκονομία, η επιστήμη που θα θέσει νόμους στη διάδοση της πληροφορίας και φραγμούς στην αγνωσία. Σύμφωνα με άλλους, είναι η επανάσταση της πληροφορικής που μπορεί να αλλάξει την κοινωνία, όσο την άλλαξε και η βιομηχανική επανάσταση.

Isbn

978-960-286-758-7

Author

Μαίρη Βλάχου - Χαλκιοπούλου

Lesson

Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης

Professor

Παπαδάκης Ιωάννης , Στάμου Σοφία

Ηalf Υear

Ε΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Αυτοματισμός βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1055.