Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές

Dublin Core

Title

Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές

text Item Type Metadata

Abstract

650 σελίδες καλύπτουν το όλο θέμα, από την ιστορία της αρχαιολογίας ώς την ανασκαφή, τις μαρτυρίες, το περιβάλλον και την ερμηνεία στην αρχαιολογία. Περισσότερες από 550 εικόνες, παγκόσμιοι χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και αναπαραστάσεις. Περισσότερες από 100 ειδικές αναφορές σε μεγάλα θέματα, από την υποβρύχια αρχαιολογία ώς τη χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα, από τις απαρχές της γεωργίας ώς την πτώση των πολιτισμών, με συνοπτική παρουσίαση πολλών σημαντικών ανασκαφών. Ανάλυση σε βάθος 3 σημαντικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, το Μεξικό και την Αυστραλία, που παρουσιάζουν την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων που περιγράφονται στο βιβλίο. Γλωσσάριο αρχαιολογικών όρων και πλήρης βιβλιογραφικός κατάλογος που κατευθύνει τον αναγνώστη σε περαιτέρω μελέτη.

Isbn

960-354-113-3

Author

Renfrew Colin, Bahn Paul

Lesson

Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού

Professor

Βλίζος Σταύρος

Ηalf Υear

Ε΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1056.