Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων

Dublin Core

Title

Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων

text Item Type Metadata

Abstract

Το παρόν βιβλίο στοχεύει στη δημιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου κατανόησης των παραδοχών που πρέπει γίνουν για την επιλογή, εφαρμογή και εποπτεία μιας μεθοδολογίας ανάπτυξης Π.Σ.. και γενικά της απρόσκοπτης ένταξης της Πληροφορικής σ' ένα σύγχρονο οργανωσιακό περιβάλλον. Η θεματολογία του βιβλίου, στην παρούσα τρίτη έκδοση έχει ριζικά αναθεωρηθεί ώστε να αντανακλά ακριβώς τις αλλαγές των τελευταίων ετών στο πεδίο των Π.Σ. όχι μόνο σε τεχνικό/οργανωσιακό επίπεδο αλλά και σε ερευνητικό/πρακτικό επίπεδο.Οι Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχουν στους σπουδαστές της Πληροφορικής, της Επιστήμης υπολογιστών, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αλλά και στους ερευνητές των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων ένα αναλυτικό βοήθημα για την κατανόηση των επιστημολογικών και οντολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με την επιλογή μιας μεθοδολογίας ανάπτυξής Π.Σ..

Isbn

978-960-359-039-2

Author

Κιουντούζης, Ευάγγελος Α.

Lesson

Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Professor

Παπαθεοδώρου Χρήστος

Ηalf Υear

Ε΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1057.