Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Η διαχείριση των αρχείων

Dublin Core

Title

Η διαχείριση των αρχείων

text Item Type Metadata

Abstract

Η μετάφραση από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία ενός βασικού, διεθνώς αναγνωρισμένου εγχειριδίου, που καλύπτει αναλυτικά όλες τις πτυχές της εργασίας του αρχειονόμου, είναι σίγουρο ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο σε όλους όσοι ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αρχεία: σπουδαστές των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που σπουδάζουν αρχειονομία, στελέχη και υπάλληλοι που έχουν στην ευθύνη τους ενεργά ή ιστορικά αρχεία, αρχειονόμοι αρχειακών υπηρεσιών, επιστήμονες, ερευνητές κ.α. Η παρούσα έκδοση απαντά στις απαιτήσεις μιας «διεθνούς αρχειονομίας» πέρα από σχολές και εθνικές εμπειρίες, αποτελώντας ταυτόχρονα, χωρίς να θυσιάζει τη θεωρία, έναν πρακτικό οδηγό, που ικανοποιεί όλα τα καθημερινά ερωτήματα του σύγχρονου επαγγελματία αρχειονόμου. Κάθε δημόσιος και ιδιωτικός οργανισμός ή ίδρυμα, που σέβεται τον εαυτό του και το θεσμό που υπηρετεί, οφείλει να τηρεί και να διαχειρίζεται σωστά τα αρχεία που παράγει στο πλαίσιο της λειτουργίας του και τα οποία αποτελούν το τεκμηριωτικό υλικό της δράσης και της ιστορίας του.

Isbn

960-8041-63-5

Author

επιμέλεια Judith Ellis

Lesson

Διατήρηση Υλικού

Professor

Παπαδάκης Ιωάννης , Νικηφόρου Αλίκη

Ηalf Υear

Η΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Η διαχείριση των αρχείων,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1079.