Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Αρχειονομία : Φορείς παραγωγής αρχείων: Ιστορική αναδρομή

Dublin Core

Title

Αρχειονομία : Φορείς παραγωγής αρχείων: Ιστορική αναδρομή

text Item Type Metadata

Abstract

Ο τόμος αυτός εισάγει στην επιστήμη της Αρχειονομίας, με τη διαχρονική μελέτη των φορέων παραγωγής και πρώτης διαχείρισης εγγράφων και αρχείων. Αποβλέπει να οδηγήσει τον αναγνώστη και ιδιαίτερα τον φοιτητή Αρχειονομίας -μέσω των ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες παραγωγής των εγγράφων και των αρχείων- προς τη γενική προβληματική των εννοιών «έγγραφον», «αρχείον», «η διά των εγγράφων απόδειξις», που αγγίζουν όλους μας, αιώνες τώρα, στην καθημερινότητά μας. Τα ειδικά αυτά θέματα αφορούν στη μελέτη της ίδρυσης και λειτουργίας των οργάνων της εκάστοτε νομοθετικής, εκτελεστικής-διοικητικής, διαχειριστικής και δικαστικής εξουσίας. Αφορούν επίσης στη μελέτη της παραγωγής των αρχείων με ανάθεση των αρμοδιοτήτων της Πολιτείας στα επιμέρους αυτά όργανα, στη γνώση της γένεσης, της γενετικής πορείας και της τυπολογίας των εγγράφων βάσει των καθ’ ύλην, κυρίως, αρμοδιοτήτων αυτών των οργάνων

Isbn

978-960-16-2983-4

Author

Κολυβά, Μαριάννα

Lesson

Θεσμοί Διοίκησης Βενετικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την Περίοδο της Βενετοκρατίας . Παραγωγή Αρχείων

Professor

Κολυβά Μαριάννα

Ηalf Υear

Η΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα

University Department

Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Files

Citation

“Αρχειονομία : Φορείς παραγωγής αρχείων: Ιστορική αναδρομή,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed August 25, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1085.