Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Αστική γεωγραφία

Dublin Core

Title

Αστική γεωγραφία

text Item Type Metadata

Abstract

Το βιβλίο "Αστική Γεωγραφία" αναλύει τα νέα γεωγραφικά πρότυπα που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των πόλεων, και τους τρόπους με τους οποίους οι γεωγράφοι έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τον αστικό μετασχηματισμό. Εισάγοντας παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές της αστικής γεωγραφίας, το βιβλίο εξετάζει την παγκόσμια διάσταση της διαδικασίας αστικοποίησης και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις και οι φορείς ανταποκρίνονται στις αλλαγές αυτές.

Isbn

978-960-218-435-6

Author

Hall Tim

Lesson

Ιστορική Δημογραφία ΙΙ

Professor

Ανωγιάτης-Pelé Δημήτριος - Αθανασοπούλου Ιωάννα

Ηalf Υear

Η΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα - Σεμιναριακό

University Department

Τμήμα Ιστορίας

Files

Citation

“Αστική γεωγραφία,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed August 25, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1208.