Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Από τους εμπόρους στις πολυεθνικές: Οι βρετανικές εμπορικές εταιρείες τον 19ο και τον 20ό αιώνα

Dublin Core

Title

Από τους εμπόρους στις πολυεθνικές: Οι βρετανικές εμπορικές εταιρείες τον 19ο και τον 20ό αιώνα

text Item Type Metadata

Abstract

Το βιβλίο εξετάζει την εξέλιξη των πολυεθνικών εμπορικών εταιρειών από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, οι Βρετανοί έμποροι ίδρυσαν υποκαταστήματα στο εξωτερικό που αναδείχθηκαν σε σημαντικούς εμπορικούς μεσάζοντες και στη συνέχεια επιδόθηκαν σε άμεσες επενδύσεις στις ξένες χώρες. Αναδύθηκαν σύνθετοι πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων που έλεγχαν μεγάλες επενδύσεις σε φυσικούς πόρους, επεξεργασία προϊόντων και υπηρεσίες στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Ενώ οι θεωρίες της επιχείρησης προεξοφλούν τον αφανισμό των εμπορικών επιχειρήσεων με την πάροδο του χρόνου, το βιβλίο αυτό επισημαίνει την ανθεκτικότητα των βρετανικών εμπορικών εταιρειών, παρά το μεταβαλλόμενο πολιτικό και επιχειρησιακό περιβάλλον του 20ού αιώνα. Όπως οι ιαπωνικές, έτσι και οι βρετανικές εταιρείες κατόρθωναν να "επανιδρύονται" με τη διαδοχή των γενεών. Οι ικανότητες των εμπορικών εταιρειών εδράζονταν σε συστήματα συλλογής πληροφοριών, οικοδόμησης σχέσεων, ανθρώπινων πόρων και εταιρικής διακυβέρνησης. Το παρόν βιβλίο προσφέρει μια νέα διάσταση στη βιβλιογραφία της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας εστιάζοντας στις πολυεθνικές επιχειρήσεις υπηρεσιών και ακολουθώντας μια εξελικτική προσέγγιση τεκμηριωμένη σε εμπιστευτικά αρχεία επιχειρήσεων.

Isbn

978-960-221-409-1

Author

Jones Geoffrey

Lesson

Ιστορία των επιχειρήσεων

Professor

Χαρλαύτη Τζελίνα - Παπαδοπούλου Α.

Ηalf Υear

Η΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα - Σεμιναριακό

University Department

Τμήμα Ιστορίας

Files

Citation

“Από τους εμπόρους στις πολυεθνικές: Οι βρετανικές εμπορικές εταιρείες τον 19ο και τον 20ό αιώνα,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed August 25, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1210.