Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Απειροστικός λογισμός, Τόμος ΙΙ

Dublin Core

Title

Απειροστικός λογισμός, Τόμος ΙΙ

text Item Type Metadata

Abstract

Στον τόμο αυτό (2ος) εξετάζονται στοιχεία από τον μετασχηματισμό Laplace, τις ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, τις διαφορές, το λογισμό των συναρτήσεων δύο και περισσότερων μεταβλητών, καθώς και το συμπλήρωμα Αναλυτικής Γεωμετρίας.

Isbn

-

Author

Παναγιωτόπουλος Αντώνιος Χ., Σαπουνάκης Αριστείδης

Lesson

Μαθηματικός Λογισμός

Professor

Βλάμος Παναγιώτης

Ηalf Υear

Α΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό (Μάθημα Κορμού)

University Department

Τμήμα Πληροφορικής

Files

Citation

“Απειροστικός λογισμός, Τόμος ΙΙ,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed August 25, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1345.