Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση

Dublin Core

Title

C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση

text Item Type Metadata

Abstract

Το C Προγραμματισμός 7η έκδοση παρουσιάζει το διαδικαστικό προγραμματισμό στη C και τον αντικειμενοστραφή και τον generic προγραμματισμό στη C++.Είναι κατάλληλο για μαθήματα στη C και τη C++ εισαγωγικού και ενδιάμεσου επιπέδου

Isbn

978-960-512-641-4

Author

Abbey Deitel,Harvey M. Deitel

Lesson

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Professor

Ανδρόνικος Θεόδωρος

Ηalf Υear

Β΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό (Μάθημα Κορμού)

University Department

Τμήμα Πληροφορικής

Files

Citation

“C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1351.