Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Java Eισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία

Dublin Core

Title

Java Eισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία

text Item Type Metadata

Abstract

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις για τη θεωρούμενη σημαντικότερη γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο. Αυτά που θα μάθετε εδώ θα σας ωφελήσουν βραχυπρόθεσμα, όταν εξασκείτε τις δεξιότητές σας και μακροπρόθεσμα, όταν θα τις χρησιμοποιείτε. Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το βιβλίο είναι τα εξής: - Ιστορία της Java - Βασικά στοιχεία της Java - Λέξεις κλειδιά και τελεστές - Έλεγχος ροής - Πίνακες - Βασικές και προχωρημένες αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού - Χειρισμός εξαιρέσεων - Πρότυπες κλάσεις Java API - Το πλαίσιο Collections

Isbn

960-512-460-2

Author

Greanier, Todd

Lesson

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Professor

Θεοτόκης Δημήτριος

Ηalf Υear

Γ΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό (Μάθημα Κορμού)

University Department

Τμήμα Πληροφορικής

Files

Citation

“Java Eισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 16, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1368.