Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα

Dublin Core

Title

Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα

text Item Type Metadata

Abstract

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η κατανόηση της σημασίας των τεχνικών της διοικητικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και των οργανισμών να παίρνει τις σωστές αποφάσεις αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές της διοικητικής επιστήμης και τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.Η έμφαση του βιβλίου δεν είναι σε τεχνικά θέματα, αλλά κυρίως σε θέματα ολοκλήρωσης της πληροφορικής μέσα στον οργανισμό, αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δυνατότητές του και τις επιδράσεις σε άτομα και δομές, καθώς και διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων ενός οργανισμού.Το βιβλίο αναφέρεται στον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στην καινοτομία, τη στρατηγική και την ανάπτυξη στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας.

Isbn

978-960-08-0528-4

Author

Γεώργιος Ι. Δουκίδης

Lesson

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Professor

Πατέλη Αδαμαντία

Ηalf Υear

Η΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης ( Πληροφοριακά Συστήματα)

University Department

Τμήμα Πληροφορικής

Files

Citation

“Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1453.