Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Βασικές αρχές ασφάλειας δικτύων: Εφαρμογές και πρότυπα

Dublin Core

Title

Βασικές αρχές ασφάλειας δικτύων: Εφαρμογές και πρότυπα

text Item Type Metadata

Abstract

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια απόλυτα ενημερωμένη και ολοκληρωμένη εισαγωγή στην κρυπτογραφία, στις εφαρμογές ασφαλείας δικτύων και στην ασφάλεια συστημάτων.Στα νέα θέματα της τρίτης αμερικανικής έκδοσης συμπεριλαμβάνεται και η εκτεταμένη κάλυψη της υποδομής PKI (Public Key Infrastructure), μια νέα παρουσίαση των κωδικοποιητών ροής, συμπεριλαμβανομένου και του ευρέως χρησιμοποιούμενου αλγορίθμου RC4, μια εκτενής κάλυψη του Εξελιγμένου Προτύπου Κρυπτογράφησης (Advanced Encryption Standard, AES), μια λεπτομερής εισαγωγή στις κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (Distributed Denial of Service, DDoS), καθώς και νέες αναφορές στη διεθνή πρωτοβουλία κριτηρίων αξιολόγησης ασφάλειας (Common Criteria).

Isbn

978-960-461-117-1

Author

William Stallings

Lesson

Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Professor

Μάγκος Εμμανουήλ

Ηalf Υear

Η΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης ( Πληροφοριακά Συστήματα)

University Department

Τμήμα Πληροφορικής

Files

Citation

“Βασικές αρχές ασφάλειας δικτύων: Εφαρμογές και πρότυπα,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed August 25, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1454.