Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Data Mining

Dublin Core

Title

Data Mining

text Item Type Metadata

Abstract

Με το βιβλίο Data Mining, η Margaret Dunham εισάγει τους επαγγελματίες των βάσεων δεδομένων και τους φοιτητές (κυρίως, μεταπτυχιακού επιπέδου) της Επιστήμης των Υπολογιστών στο φάσμα των εννοιών και αλγορίθμων Data Mining. Μέσα από την οπτική των βάσεων δεδομένων, η Καθηγήτρια Dunham εξετάζει αλγορίθμους, δομές δεδομένων, πολυπλοκότητα και απαιτήσεις χώρου. Το κείμενο δίνει έμφαση στη χρήση των εννοιών Data mining σε πραγματικές εφαρμογές που συντηρούν μεγάλες βάσεις δεδομένων.

Isbn

978-960-8105-72-2

Author

Margaret H. Dunham

Lesson

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

Professor

Σιούτας Σπυρίδων

Ηalf Υear

Η΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα

University Department

Τμήμα Πληροφορικής

Files

Citation

“Data Mining,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1463.