Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Η γλώσσα της διαφήμισης: Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση του διαφημιστικού κειμένου

Dublin Core

Title

Η γλώσσα της διαφήμισης: Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση του διαφημιστικού κειμένου

text Item Type Metadata

Abstract

Το βιβλίο αυτό αναλύει τον ελλειπτικό, ευρηματικό και αποτελεσματικά διαφημιστικό λόγο, υπό τη μορφή και τη δομή κειμένου. Μέσα στα πλαίσια της κειμενογλωσσολογικής προσέγγισης, με συνιστώσες τους κειμενικούς παράγοντες, επιχειρεί να αποκαλύψει και να ερμηνεύσει τις προθέσεις του διαφημιστή, όπως διαφαίνονται μέσα από τις γλωσσικές επιλογές, τη διάρθρωση των εννοιών, την προβολή των νέων πληροφοριών, τον έλεγχο των καταστάσεων και από την αναφορά σε άλλα κείμενα. Ο τρόπος αυτός της ανάλυσης παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια συνολική και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα του διαφημιστικού κειμενικού είδους, με το οποίο η επαφή μας είναι καθημερινή.

Isbn

960-01-0739-4

Author

Σ. Κουτσουλέλου - Μίχου

Lesson

Συγκριτική Υφολογία Αγγλικά-Ελληνικά

Ηalf Υear

Η΄

Type of Lesson

Υποχρεωτικό μάθημα

University Department

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Files

Citation

“Η γλώσσα της διαφήμισης: Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση του διαφημιστικού κειμένου,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1704.