Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Σύστημα βασικής μουσικής εκπαίδευσης: Η διδασκαλια της θεωρίας με ασκήσεις

Dublin Core

Title

Σύστημα βασικής μουσικής εκπαίδευσης: Η διδασκαλια της θεωρίας με ασκήσεις

text Item Type Metadata

Abstract

Έργο πολύτιμο για τη διδασκαλία της βασικής θεωρίας της μουσικής. Όλα τα στοιχεία της: μουσική γραφή, μουσική ανάγνωση, μουσική υπαγόρευση, η δομή της τονικής μουσικής (φθόγγοι, κλίμακες, διαστήματα, συγχορδίες) διδάσκονταν με μουσικές δραστηριότητες. Ο μαθητής μαθαίνει να συσχετίζει το άκουσμα των φθόγγων της μουσικής που αυτός παράγει (τραγούδι, παίξιμο στο πιάνο) ή που ακούει από το δάσκαλο, με ολόκληρο το συμβολισμό της μουσικής σημειογραφίας, με ασκήσεις που δυσκολεύουν προοδευτικά, μέχρις ότου κατακτηθέι τέλεια το μουσικό άκουσμα και γράψιμο.Η ικανότητα του μαθητή να ακούει και να διακρίνει τα κύρια μουσικά χαρακτηριστικά των ήχων (ύψος, διάρκεια, ταχύτητα διαδοχής, σχέση με άλλους φθόγγους) αναπτύσσεται παράλληλα με την ικανότητά του να τους παράγει· έτσι αποφεύγεται η μονομερής γνώση της ανάγνωσης (σολφέζ) εις βάρος της ικανότητας αντιλήψεως (υπαγόρευση): έτσι προσφέρονται οι δυνατότητες για ολόκληρωτική κατάκτηση του υλικού.

Isbn

960-7030-01-X

Author

Paul Hindemith

Lesson

Ακουστική Αγωγή ΙΙΙ

Professor

Τρυπάνη Δήμητρα

Ηalf Υear

Γ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(Υ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(Υ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(Υ)

Files

Citation

“Σύστημα βασικής μουσικής εκπαίδευσης: Η διδασκαλια της θεωρίας με ασκήσεις,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 16, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1732.