Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Θεωρία και πρακτική βιόλας τεύχος 3ο: Δεξί Χέρι

Dublin Core

Title

Θεωρία και πρακτική βιόλας τεύχος 3ο: Δεξί Χέρι

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

979-0-69151-070-4

Author

Γεωργοτάς Ανδρέας

Lesson

Όργανο Βιόλα ΙΙΙ

Professor

Γεωργοτάς Ανδρέας

Ηalf Υear

Γ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΥΕ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΕΕ)

Files

Citation

“Θεωρία και πρακτική βιόλας τεύχος 3ο: Δεξί Χέρι,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 16, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1734.