Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Συμβολή στην Ερμηνεία του Εκκλησιαστικού Μέλους

Dublin Core

Title

Συμβολή στην Ερμηνεία του Εκκλησιαστικού Μέλους

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

979-0-9016097-0-9

Author

Νεραντζής Δημήτριος

Lesson

Βυζαντινή Μουσικολογία Ι

Professor

Γιαννέλος Δημήτριος

Ηalf Υear

Γ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΥΕ)

Files

Citation

“Συμβολή στην Ερμηνεία του Εκκλησιαστικού Μέλους,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 16, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1737.