Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Μια Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη

Dublin Core

Title

Μια Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη

text Item Type Metadata

Abstract

Αυτό το βιβλίο έχει ως στόχο την παρουσίαση μιας οπτικής σύμφωνης με τις αρχές της θεωρίας της βιολογικής εξέλιξης των οργανισμών αλλά και με τις γεμάτες νόημα ανθρωπιστικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει να αξιοποιήσει τον πλούτο των στοιχείων που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας σχετικά με τον τρόπο που αναπτύσσεται η αντίληψη τα πρώτα χρόνια της ζωής, να παρουσιάσει ένα τρόπο σκέψης για το πώς συμβαίνει η μάθηση στη διαδικασία της αντίληψης, να δείξει το πως η αντιληπτική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση της γνώσης για τον κόσμο και να συσχετίσει αυτές τις ιδέες με την οικολογική προσέγγιση της αντίληψης του James J. Gibson, την οποία στη συνέχεια ακολούθησαν πολλοί ικανοί ψυχολόγοι.

Isbn

978-960-01-1034-0

Author

Eleanor J. Gibson, Anne D. Pick

Lesson

Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Μουσικής

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα

Ηalf Υear

Ε΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΥΕ)

Files

Citation

“Μια Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1752.