Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Από την ακοή στην ακρόαση

Dublin Core

Title

Από την ακοή στην ακρόαση

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

960-7266-42-0

Author

Παυλίνα Καραδήμου Λιάτσου

Lesson

Μουσική στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα-Ευθυμίου Α.

Ηalf Υear

Ε΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΥΕ ,Ζ΄Εξάμηνο) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΥΕ)

Files

Citation

“Από την ακοή στην ακρόαση,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1754.