Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μεθοδολογικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις των Τάξεων από την Α΄ έως και την Στ΄ Δημοτικού

Dublin Core

Title

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μεθοδολογικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις των Τάξεων από την Α΄ έως και την Στ΄ Δημοτικού

text Item Type Metadata

Abstract

το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο τόμος των Πρακτικών περιλαμβάνει επιλογές από το σύνολο των εισηγήσεων και των εργαστηρίων που κατατέθηκαν. Ανάμεσα στις εισηγήσεις, παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στην αναγκαιότητα της Μουσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από έρευνες και σχετική βιβλιογραφία, στη Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση, στη Διαθεματική προσέγγιση μέσω του μαθήματος της Μουσικής, στις Νέες Τεχνολογίες , στη Μουσική Παιδαγωγική και Ειδική Εκπαίδευση, σε Μουσικοπαδαγωγικές αρχές και πρακτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στη Μουσική Ανάπτυξη των παιδιών και στη διδακτική της μουσικής κ.α. Πέρα από το θεωρητικό μέρος, στην ενότητα των εργαστηρίων, περιλαμβάνονται προτάσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την επικύρωση της φιλοσοφίας της ΕΕΜΑΠΕ για την κατάθεση υλικού με χρηστική σημασία για τους εκπαιδευτικούς.

Isbn

978-960-01-1140-8

Author

Μαρία Αργυρίου

Lesson

Μουσική στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα-Ευθυμίου Α.

Ηalf Υear

Ε΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΥΕ ,Ζ΄Εξάμηνο) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΥΕ)

Files

Citation

“Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μεθοδολογικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις των Τάξεων από την Α΄ έως και την Στ΄ Δημοτικού,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 16, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1755.