Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Neuer Fruhling: Kompositionen für Mezzosopran und Violoncello von Ioannis Toulis mit Texte von Heinrich Heine

Dublin Core

Title

Neuer Fruhling: Kompositionen für Mezzosopran und Violoncello von Ioannis Toulis mit Texte von Heinrich Heine

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

979-0-69151-658-4

Author

Τουλής Γιάννης

Lesson

Μουσική Δωματίου ΙΙΙ

Professor

Τσούχλος Ν.

Ηalf Υear

Ε΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(Υ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΥΕ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΥΕ)

Files

Citation

“Neuer Fruhling: Kompositionen für Mezzosopran und Violoncello von Ioannis Toulis mit Texte von Heinrich Heine,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 16, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1757.