Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς

Dublin Core

Title

Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς

text Item Type Metadata

Abstract

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περιεκτικό βιβλίο που εξετάζει το σύνολο των παραγόντων που ενέχονται στο διδακτικό έργο και απευθύνεται τόσο στον υποψήφιο δάσκαλο και καθηγητή όσο και στον εν ενεργεία εκπαιδευτικό, στον οποίο προσφέρει συμπληρωματικές γνώσεις και λύσεις. Παράλληλα όμως δίνει στους γονείς μια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων και των προβλημάτων των παιδιών τους. Πιο αναλυτικά, ο συγγραφέας εξετάζει την ψυχολογία του παιδιού από τη γέννησή του ως την αποφοίτηση από το λύκειο, σε γνωστικό, συναισθηματικό, ηθικό και κοινωνικό επίπεδο, μελετώντας τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, την ανάπτυξη της νοημοσύνης, της δημιουργικότητας, των δεξιοτήτων και της ηθικής και κοινωνικής του υπόστασης και παράλληλα προτείνει κατευθύνσεις και λύσεις. (. . .)

Isbn

960-460-108-3

Author

David Fontana

Lesson

Εκπαιδευτική Ψυχολογία της Μουσικής

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα

Ηalf Υear

Στ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΥΕ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΥΕ)

Files

Citation

“Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1760.