Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Dublin Core

Title

Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

text Item Type Metadata

Abstract

Η ιστορία της μουσικής αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τομείς σπουδής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσικών σπουδών σε διάφορα παιδαγωγικά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς και σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η διδασκαλία της παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, πράγμα που εκφράζεται ξεκάθαρα στον πολύπλευρο προβληματισμό, που εμφανίζεται στη σχετική βιβλιογραφία, γι αυτό και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Όπως αποκάλυψε η σχετική βιβλιογραφική διερεύνηση στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, στην μουσικοπαιδαγωγική διεθνή κοινότητα και μάλιστα σε διάφορα παιδαγωγικά περιβάλλοντα μάθησης, είναι ιδιαίτερα ζωντανό το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της ιστορίας της μουσικής. Προβληματισμοί, μεταξύ άλλων, έχουν εκφραστεί για τη διδασκαλία της τόσο σε γενικό θεωρητικό επίπεδο, όσο και ειδικότερα για τη διδασκαλία της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση των μουσικών εκτελεστών. Στο πλαίσιο των παραπάνω προβληματισμών γίνονται και σημαντικές προσπάθειες αναζήτησης τρόπων για πιο αποτελεσματική διδασκαλία της, με τη μορφή πρακτικών ιδεών προς εφαρμογή. Η παρούσα πειραματική έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διδασκαλία της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση. Έτσι, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά τη βιβλιογραφική διερεύνηση. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

Isbn

978-960-12-1741-3

Author

Ανδρούτσος Πολύβιος Π.

Lesson

Μουσική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Professor

Διονυσίου Ζωή

Ηalf Υear

Στ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης (ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης (ΥΕ , Η΄Εξάμηνο) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών (ΥΕ)

Files

Citation

“Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1762.