Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Νέα Διδασκαλία της Πιανιστικής Τέχνης: Μια Νέα Διδακτική Προσέγγιση

Dublin Core

Title

Νέα Διδασκαλία της Πιανιστικής Τέχνης: Μια Νέα Διδακτική Προσέγγιση

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

960-89156-0-0

Author

Lucette Descaves

Lesson

Παιδαγωγική και Διδακτική Οργάνου Ι

Professor

Μουζάλα Ελένη

Ηalf Υear

Στ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης (ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης (Υ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών (ΕΕ)

Files

Citation

“Νέα Διδασκαλία της Πιανιστικής Τέχνης: Μια Νέα Διδακτική Προσέγγιση,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1764.