Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Ιστορία των αισθητικών θεωριών: Από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Dublin Core

Title

Ιστορία των αισθητικών θεωριών: Από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

960-211-039-2

Author

Monroe C. Beardsley

Lesson

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αισθητική και Σημειολογία της Μουσικής

Professor

Σιώψη Αναστασία

Ηalf Υear

Ζ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης (Υ , Θ΄Εξάμηνο) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης (Υ , Θ΄Εξάμηνο) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών( Υ)

Files

Citation

“Ιστορία των αισθητικών θεωριών: Από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1766.