Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

A Funky Exercise for Violoncello solo

Dublin Core

Title

A Funky Exercise for Violoncello solo

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

979-0-69151-310-1

Author

Τουλής Γιάννης

Lesson

Σεμινάριο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης (Βιολοντσέλο Ι)

Professor

Τουλής Ιωάννης

Ηalf Υear

Ζ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Εκτέλεσης (Υ)

Files

Citation

“A Funky Exercise for Violoncello solo,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1767.