Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας (2η έκδοση)

Dublin Core

Title

Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας (2η έκδοση)

text Item Type Metadata

Abstract

Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική και εικονογραφημένη εισαγωγή στην ιστορία της Ελλάδας, από τα πρώτα σκιρτήματα του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Το 1830, η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη χώρα της Ανατολής που κατέκτησε την ανεξαρτησία της, όπως και το 1981 ήταν η πρώτη που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η κληρονομιά της Ορθοδοξίας αλλά και οι επιπτώσεις από τα χρόνια της κυριαρχίας των Οθωμανών έχουν αφήσει έντονα τα σημάδια τους στη σύγχρονη Ελλάδα. Από την άλλη, σημαντικά ιστορικά κινήματα, όπως η Αναγέννηση, η Μεταρρύθμιση, ο Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση, που επηρέασαν εντονότατα τη δυτική Ευρώπη, πέρασαν σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητα στην Ελλάδα, διαφοροποιώντας αισθητά την ιστορική εξέλιξη και την κοινωνία στον τότε ελληνικό χώρο σε σύγκριση με τους δυτικοευρωπαίους μελλοντικούς εταίρους της. Επιπλέον, στο μεγαλύτερο διάστημα των 170 ετών της ανεξάρτητης ύπαρξής της, παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί Έλληνες να ζουν εκτός των ελληνικών συνόρων, συγκροτώντας μεγάλες και ακμαίες κοινότητες σε αρκετά μέρη της υφηλίου. Οι παράγοντες αυτοί προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ιστορία μιας χώρας βαλκανικής, μεσογειακής και ευρωπαϊκής ταυτόχρονα, το πλούσιο παρελθόν της οποίας επιδρά καταλυτικά στο παρόν. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα τουρκικά, τα ιαπωνικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά, τα σερβικά, τα ιταλικά, τα ρωσικά, τα πολωνικά, τα βουλγαρικά, τα ρουμανικά, και τα κινεζικά.

Isbn

960-7778-61-8

Author

Richard Clogg

Lesson

Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής

Professor

Καρδάμης Κωνσταντίνος

Ηalf Υear

Ζ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης (Υ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης (Υ ,Έ Εξάμηνο) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών (Υ)

Citation

“Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας (2η έκδοση),” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1770.