Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης

Dublin Core

Title

Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

-

Author

Συλλογικό έργο

Lesson

Μουσική και Άλλες Τέχνες

Professor

Σιώψη Αναστασία

Ηalf Υear

Η΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα Ι

Files

Citation

“Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1776.