Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Σχολική μουσική εκπαίδευση: Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών

Dublin Core

Title

Σχολική μουσική εκπαίδευση: Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών

text Item Type Metadata

Abstract

Οι δεκατέσσερις μελέτες του τόμου αυτού φωτίζουν πολλές διαφορετικές διαστάσεις της σχολικής μουσικής εκπαίδευσης. Οι διαστάσεις αυτές δεν είναι οι μόνες, ούτε ίσως οι πιο σημαντικές για όλους. Θεωρούμε όμως ότι τα κείμενα που απαρτίζουν αυτόν τον τόμο μπορούν να προσφέρουν στον εκπαιδευτικό της μουσικής ουσιαστική βοήθεια στο έργο του, δηλαδή στο σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές που θα επιλέξει ναχρησιμοποιήσει στη δουλειά του. Δεδομένου ότι η διδασκαλία είναι από μόνη της τέχνη και ο εκπαιδευτικός βασικός συντονιστής-ενορχηστρωτής όλων τωνσυνισταμένων της εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι η εκπαίδευση έχει από μόνη της μια δυναμική που επιτάσσει στους εκπαιδευτικούς πειραματισμούς, αλλαγές,ανατροπές, στάσεις που αναμφισβήτητα βελτιώνουν τη μουσική εκπαίδευση.Ελπίζουμε κι επιθυμούμε ο τόμος αυτός να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στο πολύτιμο έργο των εκπαιδευτικών της μουσικής.

Isbn

978-960-89847-2-1

Author

Συλλογικό έργο

Lesson

Σύγχρονες Τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική

Professor

Διονυσίου Ζωή

Ηalf Υear

Η΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα Ι

Files

Citation

“Σχολική μουσική εκπαίδευση: Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1780.