Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Παύλος Καρρέρ: Απομνημονεύματα και εργογραφία

Dublin Core

Title

Παύλος Καρρέρ: Απομνημονεύματα και εργογραφία

text Item Type Metadata

Abstract

Στην έκδοση περιλαμβάνεται το σωζόμενο τμήμα του κειμένου «Απομνημονεύματα του καλλιτεχνικού μου βίου» του Παύλου Καρρέρ (1829-1896), ζακυνθινού μουσουργού και σημαντικού εκπροσώπου της «Επτανησιακής Σχολής» στον χώρο της μουσικής. Του κειμένου προηγείται εκτενής εισαγωγή του επιμελητή για το έργο του Καρρέρ και την τύχη της επτανησιακής μουσικής στο νεοελληνικό κράτος, ενώ η έκδοση ολοκληρώνεται με τον αναλυτικό κατάλογο των έργων και των μουσικών χειρογράφων του Παύλου Καρρέρ

Isbn

960-8347-00-9

Author

Λεωτσάκος Γιώργος

Lesson

Ζητήματα Νεοελληνικής Μουσικής Ι

Professor

Καρδάμης Κωνσταντίνος

Ηalf Υear

Η΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα Ι

Files

Citation

“Παύλος Καρρέρ: Απομνημονεύματα και εργογραφία,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1782.