Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Εξερευνώντας τη μουσική μέσα από: ... την ποίηση, την τέχνη, την επιστήμη, τα μαθηματικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, την κίνηση, τα παιχνίδια λόγου, τους μύθους

Dublin Core

Title

Εξερευνώντας τη μουσική μέσα από: ... την ποίηση, την τέχνη, την επιστήμη, τα μαθηματικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, την κίνηση, τα παιχνίδια λόγου, τους μύθους

text Item Type Metadata

Abstract

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μουσική γραφή. Χωρίζεται σε εννέα θεματικές ενότητες που συνδέονται με διαφορετικά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και περιλαμβάνει:#- Δημιουργικές δραστηριότητες που κάνουν χρήση των οργάνων της τάξης και διεγείρουν τη φαντασία.#- Εύκολες οδηγίες και προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες.#- Κατανοητές πληροφορίες για τους στόχους και για την ηλικία στην οποία απευθύνονται οι επιμέρους δραστηριότητες.

Isbn

960-87114-4-4

Author

D. Wheway, S. Thomson

Lesson

Μουσική στην κοινότητα

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα

Ηalf Υear

Θ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα ΙΙ

Files

Citation

“Εξερευνώντας τη μουσική μέσα από: ... την ποίηση, την τέχνη, την επιστήμη, τα μαθηματικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, την κίνηση, τα παιχνίδια λόγου, τους μύθους,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1788.