Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: οικοσυστημική προσέγγιση: Παρουσίαση της θεωρίας του Urie Bronfenbenner με βάση ευρήματα από τη διεθνή έρευνα

Dublin Core

Title

Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: οικοσυστημική προσέγγιση: Παρουσίαση της θεωρίας του Urie Bronfenbenner με βάση ευρήματα από τη διεθνή έρευνα

text Item Type Metadata

Abstract

Tο τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την οικολογική προσέγγιση στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Kυρίαρχη θέση αυτού του ρεύματος, όπως διαπιστώνει κανείς από τις καταγεγραμμένες αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και στα πιο γνωστά εγχειρίδια αναπτυξιακής ψυχολογίας, κατέχει η οικοσυστημική / βιοοικολογική θεώρηση του Urie Bronfenbrenner. O Bronfenbrenner, υιοθετώντας μια ευρύτερη αντίληψη για την ανθρώπινη ανάπτυξη, δεν ενδιαφέρεται τόσο για την περιγραφή της ανάπτυξης του ατόμου, όπως επιχειρούν άλλες κλασικές αναπτυξιακές θεωρίες, όσο κυρίως για τα «πλαίσια» μέσα στα οποία αυτή συντελείται και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Aυτό εξάλλου αποτελεί το κεντρικό και πιο ελκυστικό σημείο της προσέγγισής του, δηλαδή η κρίσιμης σημασίας σχέση μεταξύ του αναπτυσσόμενου βιοψυχολογικού ανθρώπινου οργανισμού και του κοινωνικού περιβάλλοντός του, καθώς και η ποιότητα της δυναμικής των διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων. Στο βιβλίο παρουσιάζονται, όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά, οι κυριότερες θέσεις της οικοσυστημικής προσέγγισης για τη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης, που πλαισιώνονται από ερευνητικά παραδείγματα ώστε ο αναγνώστης να έχει μια όσο το δυνατόν πιο σαφή εικόνα για το πώς το κοινωνικό περιβάλλον συμμετέχει στην ατομική ανάπτυξη.

Isbn

960-03-3598-2

Author

Κωνσταντίνος Γ. Πετρογιάννης

Lesson

Μουσική στην κοινότητα

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα

Ηalf Υear

Θ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα ΙΙ

Files

Citation

“Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: οικοσυστημική προσέγγιση: Παρουσίαση της θεωρίας του Urie Bronfenbenner με βάση ευρήματα από τη διεθνή έρευνα,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1790.