Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Η αισθητική θεωρία και η φιλοσοφία της μουσικής του Αdorno στον 20ον αιώνα: Επιστημονικός υπεύθυνος: Απόστολος Κώστιος

Dublin Core

Title

Η αισθητική θεωρία και η φιλοσοφία της μουσικής του Αdorno στον 20ον αιώνα: Επιστημονικός υπεύθυνος: Απόστολος Κώστιος

text Item Type Metadata

Abstract

...Η μέθοδος του Αντόρνο δεν είναι αποκλειστικώς "εκ των κάτω", αλλά προκύπτει συγχρόνως, και από τη μέθοδο "εκ των άνω". Ο ίδιος επιστρέφει στην πάλαιαν αντίληψη περί της ανιδιοτέλειας της τέχνης, όχι όμως από ρομαντική νοσταλγία παρωχημένων αισθητικών θεωριών, αλλά από αντίδραση προς το ωμό πνεύμα του βιομηχανοποιημένου και εμπορευματοποιημένου πολιτισμού. Αυτή η εν μέρει επιστροφή του Αντόρνο στο δόγμα "η τέχνη για την τέχνη" συντελείται ύστερα από κριτική θεώρηση παλαιών και νέων αισθητικών δεδομένων και προϋποθέτει βαθιά γνώση των συνθηκών δημιουργίας τους, κατά την αξιολόγηση των καλλιτεχνικών μορφών ως προς τη διαχρονική τους διάσταση και την εξελικτική πορεία τους. Πρόκειται για τη διαλεκτική κίνηση του στοχασμού του Αντόρνο μέσα από τα διαχρονικά πολιτιστικά φαινόμενα. Έτσι, δικαιώνεται ένα μέρος της παλαιάς αισθητικής, εκείνο, δηλαδή, διά του οποίου καλλιεργήθηκε η υψηλή ιδεατής ανιδιοτέλειας και της αυτονομίας της. Η δικαίωση αυτή αποτελεί μιαν έκφραση ρωμαλέου στοχασμού δυνάμενου να συλλαμβάνει τα καλλιτεχνικά φαινόμενα και ως αυτόνομα και ως κοινωνικά, χωρίς απολυτοποίηση της μιας από τις δύο διαστάσεις τους. Άλλωστε, στην κοινωνιολογία του Αντόρνο, η αισθητική κατέχει σημαντική θέση, καθ' όσον χρησιμεύει ως εργαλείο κοινωνικής ανάλυσης, αντίθετα προς την φιλοσοφία του της νέας μουσικής, όπου η μουσική ανάλυση ακολουθείται πάντοτε από κοινωνιολογικές θεωρήσεις.

Isbn

978-960-7554-63-5

Author

Λαγοπάτη-Τόμπρα Χαρά

Lesson

Αισθητικές και Σημειολογικές θεωρίες της Μουσικής

Professor

Σιώψη Αναστασία

Ηalf Υear

Ι΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα ΙΙΙ

Files

Citation

“Η αισθητική θεωρία και η φιλοσοφία της μουσικής του Αdorno στον 20ον αιώνα: Επιστημονικός υπεύθυνος: Απόστολος Κώστιος,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 21, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1791.