Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα

Dublin Core

Title

Ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα

text Item Type Metadata

Abstract

Η ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα και γίνεται αντικείμενο συζητήσεων και μελετών σε πολλές χώρες. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη αυτού του προβληματισμού και στη χώρα μας. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές των θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στο πεδίο της σύγχρονης Ψυχολογίας (θετικιστική, φορμαλιστική, ερμηνευτική, πολιτισμική-ιστορική κ.ά.). Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται θεωρητικά, επιστημολογικά, αξιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που συνδέονται με την εθνογραφική διερεύνηση της παιδικής ηλικίας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:τις πρακτικές και τις διαδικασίες συγκρότησης των φύλων στο Νηπιαγωγείο,τη συμμετοχή των Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, καιτους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς των παιδιών στο πεδίο της Εκπαίδευσης.

Isbn

978-960-6863-76-9

Author

Συλλογικό Έργο

Lesson

Ειδικά Θέματα Μουσικής Ψυχολογίας

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα

Ηalf Υear

Ι΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα ΙΙΙ

Files

Citation

“Ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1794.