Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Βιωματική Μάθηση: Ένας πρακτικός οδηγός για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους

Dublin Core

Title

Βιωματική Μάθηση: Ένας πρακτικός οδηγός για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους

text Item Type Metadata

Abstract

Στη βιωματική μάθηση, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη δυναμική της ομάδας, τη συναισθηματική έκφραση και την έκθεση σε νέες εμπειρίες, για να συντονίσει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα σημαντικό εμπόδιο για αυτό το είδος μάθησης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες όσον αφορά στον συντονισμό της ομάδας. Η Βιωματική Μάθηση επιχειρεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες παρουσιάζοντας σε βάθος τη μεθοδολογία της βιωματικής μάθησης καθώς και τη δυναμική και τον συντονισμό των ομάδων. Είναι ένας πρακτικός οδηγός υλοποίησης δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης στις θεματικές της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους, τους εμψυχωτές και τα άτομα που εργάζονται με ομάδες παιδιών.

Isbn

978-960-6863-00-4

Author

Τριλίβα Σοφία- Αναγνωστοπούλου Τάνια

Lesson

Ειδικά Θέματα Μουσικής Ψυχολογίας

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα

Ηalf Υear

Ι΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα ΙΙΙ

Files

Citation

“Βιωματική Μάθηση: Ένας πρακτικός οδηγός για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1795.