Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

ΑκουΛαλείτε: 75 ασκήσεις μουσικής ακρόασης και δημιουργίας

Dublin Core

Title

ΑκουΛαλείτε: 75 ασκήσεις μουσικής ακρόασης και δημιουργίας

text Item Type Metadata

Abstract

Πρόκειται για ένα μικρό βιβλίο με δραστηριότητες που απευθύνεται περισσότερο σε εκπαιδευόμενους μουσικούς. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε άτομα ανεξάρτητα από την ηλικία και την πολιτισμική τους προέλευση αν και κάποιες από αυτές θα πρέπει να απλοποιούνται για μικρά παιδιά.

Isbn

978-960-7266-71-2

Author

R. Murray Schafer

Lesson

Ειδικά Θέματα Μουσικής Ψυχολογίας

Professor

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα

Ηalf Υear

Ι΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα ΙΙΙ

Files

Citation

“ΑκουΛαλείτε: 75 ασκήσεις μουσικής ακρόασης και δημιουργίας,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1796.