Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ο αιώνα: Οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία

Dublin Core

Title

Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ο αιώνα: Οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

960-7266-45-5

Author

Καραδήμου - Λιάτσου Παυλίνα

Lesson

Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής

Professor

Διονυσίου Ζωή

Ηalf Υear

Ι΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Πτυχιακό Μάθημα ΙΙΙ

Files

Citation

“Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ο αιώνα: Οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed July 18, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1798.