Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Αρμονία: Η θεωρία και η πρακτική της, σε διάφορες εποχές και στύλ. Βιβλίο μελέτης και ασκήσεων

Dublin Core

Title

Αρμονία: Η θεωρία και η πρακτική της, σε διάφορες εποχές και στύλ. Βιβλίο μελέτης και ασκήσεων

text Item Type Metadata

Abstract

1600 - 1730 - 1790 - 1810 - 1840 - 1860 - 1880 - 1910 - 1930
- Εννέα διαφορετικές καταστάσεις της ιστορίας της Μουσικής, και η σχετική αρμονική τους γλώσσα, καθώς και οι ειδικές πρακτικές της συνθέσεως όπερας.
- Οι σπουδαιότερες πρακτικές του 20ού αι.
- Κύκλος μαθημάτων με τονισμένο το στοιχείο της αναλύσεως, με πολλά μουσικά παραδείγματα.

Isbn

960-7030-38-9

Author

Dilether de la Motte

Lesson

Στυλιστική Αρμονία Ι

Professor

Ανδριώτης Πέτρος

Ηalf Υear

Γ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(Υ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(Υ)

Files

Citation

“Αρμονία: Η θεωρία και η πρακτική της, σε διάφορες εποχές και στύλ. Βιβλίο μελέτης και ασκήσεων,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed August 23, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1803.