Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Σύντομο Θεωρητικό Βυζαντινής Μουσικής

Dublin Core

Title

Σύντομο Θεωρητικό Βυζαντινής Μουσικής

text Item Type Metadata

Abstract

-

Isbn

978-960-356-134-7

Author

Γιαννέλος Σπ. Δημήτρης

Lesson

Ειδικά Κεφάλαια Βυζαντινής Μουσικολογίας ΙΙ

Professor

Γιαννέλος Δημήτριος

Ηalf Υear

Στ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΕΕ)

Citation

“Σύντομο Θεωρητικό Βυζαντινής Μουσικής,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed August 22, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1806.