Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Εισαγωγή και μέγα θεωρητικόν της μουσικής

Dublin Core

Title

Εισαγωγή και μέγα θεωρητικόν της μουσικής

text Item Type Metadata

Author

Χρύσανθος εκ Μαδυτών

Lesson

Ειδικά Κεφάλαια Βυζαντινής Μουσικολογίας ΙΙ

Professor

Γιαννέλος Δημήτριος

Ηalf Υear

Στ΄

University Department

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Direction

Κατεύθυνση Σύνθεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Εκτέλεσης(ΕΕ) , Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών(ΕΕ)

Files

Citation

“Εισαγωγή και μέγα θεωρητικόν της μουσικής,” Βιβλιογραφία Προπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, accessed August 22, 2019, http://thalassa.ionio.gr/omeka/items/show/1808.