Πληροφορίες

Αναζήτηση:

Χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα (κωδ. 1)
Δαχτυλίδι από ασήμι και σίδηρο (κωδ. 2)
Ελεφάντινα διακοσμητικά ενθέματα (κωδ. 3)
Ελλειψοειδείς σφραγίδες από φαγεντιανή (κωδ. 4)
Περίαπτο από ελεφαντόδοντο (κωδ. 5)
Περιδέραια (κωδ. 6)
Περιδέραια με χάντρες από υαλόμαζα (κωδ. 7)
Περιδέραια με χάντρες από υαλόμαζα (κωδ. 8)
Περιδέραιο με χάντρες από υαλόμαζα (κωδ. 9)
Πτηνόσχημες χάντρες από στεατίτη, υαλόμαζα και φαγεντιανή (κωδ. 10)
Σφονδύλια από στεατίτη (κωδ. 11)
Σφονδύλια από στεατίτη (κωδ. 12)
Σφραγιδοκύλινδρος από φαγεντιανή (κωδ. 13)
Σφραγιδόλιθος σε σχήμα σκαραβαίου από αμέθυστο (κωδ. 14)
Τριπτήρας από αμυγδαλίτη λίθο (κωδ. 15)
Φακόσχημη σφραγίδα από υαλόμαζα (κωδ. 16)
Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από αιματίτη (κωδ. 17)
Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από αχάτη (κωδ. 18)
Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από αχάτη (κωδ. 19)
Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από μαύρο στεατίτη (κωδ. 20)
Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από σάρδιο (κωδ. 21)
Φακόσχημος, χρυσόδετος σφραγιδόλιθος από σάρδιο (κωδ. 22)
Χάλκινος οπέας (κωδ. 23)
Χάντρα από ήλεκτρο (κωδ. 24)
Χάντρα από ήλεκτρο (κωδ. 25)
Χάντρα από αμέθυστο (κωδ. 26)
Χάντρα από αχάτη (κωδ. 27)
Χάντρα από σάρδιο (κωδ. 28)
Χάντρες από ήλεκτρο (κωδ. 29)
Χάντρες από αμέθυστο (κωδ. 30)
Χάντρες από αμέθυστο (κωδ. 31)
Χάντρες από σάρδιο (κωδ. 32)
Χάντρες από σάρδιο (κωδ. 33)
Χάντρες από στεατίτη (κωδ. 34)
Χάντρες από στεατίτη (κωδ. 35)
Χάντρες από υαλόμαζα (κωδ. 36)
Χάντρες από υαλόμαζα (κωδ. 37)
Χάντρες από υαλόμαζα αμφίκυρτες (κωδ. 38)
Χάντρες από φαγεντιανή (κωδ. 39)
Χάντρες από φαγεντιανή (κωδ. 40)
Χάντρες από φαγεντιανή (κωδ. 41)
Χάντρες κυρτεπίπεδες από υαλόμαζα (κωδ. 42)
Χάντρες τριγωνικές από υαλόμαζα (κωδ. 43)
Χρυσά κοσμήματα (κωδ. 44)
Χρυσά κοσμήματα (κωδ. 45)
Χρυσά κοσμήματα (κωδ. 46)
Χρυσά κοσμήματα ενδυμασίας (κωδ. 47)
Χρυσά κοσμήματα κοίλα, κυρτεπίπεδα (κωδ. 48)
Χρυσά κοσμήματα κοίλα, κυρτεπίπεδα (κωδ. 49)
Χρυσά κοσμήματα κοίλα, κυρτεπίπεδα (κωδ. 50)
Χρυσές χάντρες (κωδ. 51)
Χρυσές χάντρες κοίλες, κυρτεπίπεδες (κωδ. 52)
Χρυσές χάντρες, κοίλες (κωδ. 53)
Χρυσές χάντρες, κοίλες, κυρτεπίπεδες (κωδ. 54)
Χρυσές χάντρες, κοίλες, κυρτεπίπεδες (κωδ. 55)
Χρυσή ανάγλυφη χάντρα, κοίλη κυρτεπίπεδη (κωδ. 56)
Χρυσή κοίλη χάντρα με κοκκιδωτή διακόσμηση (κωδ. 57)
Χρυσή μικροσκοπική χάντρα (κωδ. 58)
Χρυσή χάντρα (κωδ. 59)
Χρυσή χάντρα, κοίλη (κωδ. 60)
Χρυσή χάντρα, κοίλη (κωδ. 61)
Χρυσό δαχτυλίδι (κωδ. 62)
Χρυσό δαχτυλίδι (κωδ. 63)
Χρυσό δαχτυλίδι (κωδ. 64)
Χρυσό δαχτυλίδι -σφραγίδα (κωδ. 65)
Χρυσό δαχτυλίδι- σφραγίδα (κωδ. 66)
Χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα (κωδ. 67)
Χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα (κωδ. 68)
Χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα (κωδ. 69)
Χρυσό επικάλυμμα (κωδ. 70)
Χρυσό κόσμημα (κωδ. 71)